Mgr. Roman Chovanec – e MAP

Lúčina 33, 082 07 Lúčina
prevádzka: Kecerovce 81
IČO: 40 476 391
DIČ: 1046621499
Bankové spojenie: Tatra Banka a. s., 2621753725 / 1100
Telefón: +421 (0)908 704 281
infoemap.sk, www.emap.sk