Hlavným zameraním firmy e MAP je poskytovanie služieb a know-how v oblasti geografických informačných systémov (GIS), digitálneho mapovania (spracovanie údajov) a CAD. Bohaté a pestré skúsenosti v týchto odvetviach môžu byť cenným prínosom pri riešení Vašich požiadaviek, úloh či problémov.
Medzi našich zákazníkov, u ktorých sme úspešne zavádzali naše riešenia, patria spoločnosti a inštitúcie:
  • Edico SK, a. s. - modelovanie prírodných procesov a údržba databázy v environmentálne orientovanom GIS-e; tvorba digitálnej technickej mapy
  • Stavebná fakulta STU - GIS ako pomôcka pri údržbe letiskových plôch
  • Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Povodie Dunaja - konzultácie pri tvorbe GIS projektov a ich implementácia v konkrétnom technologickom prostredí
  • IGISA, GmbH, Rakúsko - tvorba geografických údajov pre použitie na mobilných zariadeniach (PDA, ...), testovanie SW na prehliadanie geografických dát na mobilných zariadeniach, správa CVS, Defect Tracking Tool
  • ASFINAG, AG, - správa rakúskej diaľničnej siete, Rakúsko - spracovanie, konverzia geografických údajov
  • ... mnohé iné menšie práce, zostavenie počítačov "na mieru"...